Browsing by Author Palević, Milan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
PaperMissing.pdf.jpg2013Coalition government and possible course of UK political and electoral system reform after 2010 Parliamentary electionsĐorđević, Srdjan; Palević, Milan; Rapajić, Milan
405-417-11.pdf.jpg2020Dobre usluge kao sredstvo u rešavanju međunarodnih sporovaPalević, Milan
15 majsko savetovanje 2019-59-70.pdf.jpg2019ELEMENTI USLUGE KAO POSEBNOG OBLIKA PROIZVODAPalević, Milan
Usluge 14-445-458.pdf.jpg2023IMIDž ZEMLjE POREKLA KAO DETERMINANTA STAVOVA I LOJALNOSTI POTROŠAČA PREMA BRENDOVIMAPalević, Milan
233-250.pdf.jpg2021IMPLEMENTACIJA KVALITETA U SISTEMU MENADžMENTA JAVNIH USLUGAPalević, Milan
1 XXI vek - vek usluga i Usluznog prava 9. - PDF-3-13.pdf.jpg2018MENADžMENT UPRAVLjANjA KVALITETOM USLUGAPalević, Milan
373-382pravni2019.pdf.jpg2019MEĐUNARODNE SLUŽBENOSTI – „KVAZIUSLUGE“ U MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICIPalević, Milan
10.5901-mjss.2013.v4n9p709.pdf.jpg2013New paradigms in the exercise of universal rights and freedomsPalević, Milan; Matić, Dejan
Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije 2023-131-143.pdf.jpg2023OSNOVNI PRAVNI PROBLEMI I MOGUĆA REŠENjA U VEZI REGULISANjA POLOŽAJA PRIVATNIH VOJNIH KOMPANIJA NA MEĐUNARODNOM PLANUPalević, Milan
523-551.pdf.jpg2020Pravni okvir elektronske uprave u SrbijiPalević, Milan
83-98.pdf.jpg2021PRAVNI OKVIRI EKONOMSKOG KORIŠĆENjA KASPIJSKOG MORAPalević, Milan
Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu EU 2023-19-1186-119-129.pdf.jpg2023PRIMENA BALANCED SCORECARD MODELA U BANKARSKOM POSLOVANjUPalević, Milan
majsko 2018-737-743.pdf.jpg2018RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA U VISOKOM OBRAZOVANjU SRBIJEPalević, Milan
18  Zbornik-19-1082-197-205.pdf.jpg2022REGULATORNA PODRŠKA PLATNIM USLUGAMA U EVROPSKOJ UNIJI – ODABRANI PREGLEDPalević, Milan
11. Uskladjivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije knj. 10-15-860-105-122.pdf.jpg2022SANKCIJE I OBAVEZA DRŽAVE KANDIDATA DA USKLADI SPOLjNU POLITIKU SA EVROPSKOM UNIJOMPalević, Milan
409-430.pdf.jpg2021SOME SIGNIFICANT RESTITUTIONAL ISSUES ON ABUSE OF PRIVATIZATION AND QUALITY OF SERVICESPalević, Milan
3. Tekst-373-383.pdf.jpg2022ŠTA NOVO DONOSI NOVI NEMAČKI ZAKON ZA PRAVIČNE POTROŠAČKE UGOVOREPalević, Milan