Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10124
Назив: Recent views on cytohistological characteristics and pathogenic mechanisms of atherosclerotic lesions types I, II and III
Аутори: Vukovic, Irena
Lackovic, Vesna
Raičević, Ranko
lazic, zorica
Milosavljevic, Zoran
Kastratović, Tatjana
Mladenović Mihailović, Aleksandra.
Stankovic, Vesna
Lačković, Milena
Часопис: Vojnosanitetski Pregled
Датум издавања: 1-дец-2010
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10124
Тип: journal article
DOI: 10.2298/VSP1012007V
ISSN: 00428450
SCOPUS: 78650090129
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

61

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0042-84501012007V.pdf1.34 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.