Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10148
Назив: Classification of stacking interaction geometries of terpyridyl square-planar complexes in crystal structures
Аутори: Janjić, Goran
Andrić, Jelena
Kapor A.
Bugarčić, Živadin
Zarić, Snežana
Датум издавања: 2010
Сажетак: Stacking interactions of terpyridyl square-planar complexes in crystal structures were studied analyzing data from the Cambridge Structural Database. In most of the crystal structures, two terpyridyl complexes were oriented head-to-tail or head-to-head, with head-to-tail orientation being most prevalent. The number of structures with other orientations was very small. Based on the analysis of interacting geometries, we classified overlaps of terpyridyl complexes into six types. The types were defined by values of several geometrical parameters and all interactions of the same type had very similar overlap patterns. © 2010 The Royal Society of Chemistry.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10148
Тип: article
DOI: 10.1039/b917268h
ISSN: 1466-8033
SCOPUS: 2-s2.0-77958119897
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

101

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.