Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10150
Назив: Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from Centaurea pannonica and C. jacea
Аутори: Milošević, Tanja
Argyropoulou, Catherine
Solujic, Slavica
Murat-Spahić, Dragana
Skaltsa, Helen
Датум издавања: 2010
Сажетак: The chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils obtained by hydrodistillation from Centaurea pannonica (Heufel) Simonkai and C. jacea L. (Asteraceae), were investigated. The essential oils were analyzed by GC and GC-MS. Forty five and twenty nine compounds were identified in the two oils, respectively. C. pannonica oil was rich in fatty acids (43.7%), with 9-octadecanoic acid (34.0%) and (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid (8.6%) as the major compounds. In contrast, the essential oil of C. jacea was dominated by oxygenated sesquiterpenes (43.2%), among which caryophyllene oxide (23.5%) and spathulenol (8.9%) were the major constituents. However, the oil was also characterized by an important fatty acid fraction (15.5%), with 9-octadecanoic acid (8.9%) and hexadecanoic acid (6.6%) being the main components. The antimicrobial activities of the essential oils were evaluated by the microdilution method against three Gram-positive and three Gram-negative bacteria, and one yeast. Both oils exhibited significant antimicrobial activity, especially against Gram-positive bacteria.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10150
Тип: article
DOI: 10.1177/1934578x1000501030
ISSN: 1934-578X
SCOPUS: 2-s2.0-77957892842
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

63

Број преузимања

37

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1177-1934578x1000501030.pdf285.32 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons