Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10201
Назив: Synthesis, cytotoxic activity, and thermal studies of novel N-[(1,3-diphenylpyrazol-4-yl)methyl] α-amino acids
Аутори: Joksović, Milan
Bogdanovic, Gordana
Kojić, Vesna
Mészáros Szécsényi, Katalin
Leovac V.
Jakimov, Dimitar
Trifunović, Snežana
Marković, Violeta
Joksović, Ljubinka
Датум издавања: 2010
Сажетак: (Chemical Equation Presented) New N-[(1,3-diphenylpyrazol-4-yl)methyl]a- amino acids (1a-i) have been synthesized and tested in vitro for their antiproliferative activity against human myelogenous leukemia K562, colon adenocarcinoma HT-29, cervix carcinoma HeLa, and normal fetal lung fibroblasts, MRC-5. Compounds derived from both phenylalanine enantiomer precursors appeared to be the most active against myelogenous leukemia K562 cell lines with a high cytotoxic potential. © 2010 HeteroCorporation.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10201
Тип: article
DOI: 10.1002/jhet.400
ISSN: 0022-152X
SCOPUS: 2-s2.0-77954598700
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

55

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.