Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10299
Назив: Electrochemical phenylselenoetherification as a key step in the synthesis of (±)-curcumene ether
Аутори: Stevanović, Dragana
Pejović, Anka
Damljanović, Ivan
Vukićević, Miomir
Dobrikov, Georgi
Dimitrov, Vladimir
Denić M.
Radulovic, Niko
Vukicevic R.
Часопис: Helvetica Chimica Acta
Датум издавања: 1-јун-2013
Сажетак: Two variants of a new pathway for the synthesis of (±)-curcumene ether are described. The key steps in these procedures are intramolecular cyclizations of 6-methyl-2-(4-methylphenyl)hept-6-en-2-ol and 2-methyl-6-(4-methylphenyl)hept-6-en-2-ol by means of an electrochemically generated phenylselenyl cation. This synthetic approach provides significantly better yields than the previously reported protocols. Copyright © 2013 Verlag Helvetica Chimica Acta AG, Zürich.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10299
Тип: Article
DOI: 10.1002/hlca.201200610
ISSN: 0018019X
SCOPUS: 84879334997
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.