Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10393
Назив: Some physico-chemical properties of ethanolamine ionic liquids: Behavior in different solvents
Аутори: Simijonović, Dušica
Petrović, Zorica
Petrović, Vladimir
Датум издавања: 2013
Сажетак: The series of ethanolamine derived ionic liquids (ILs) 1-9, was synthesized, characterized by IR and 1H NMR spectroscopy and investigated by DFT study, to explore their properties in solvents with different dielectric constants. The investigation of the anion-cation and ion-solvent interactions of ILs in solvents with different polarity was performed. The obtained results showed that solvation has significant influence on anion-cation interaction. The binding energies of the anion-cation interaction obtained in different solvents showed that in polar solvents ILs exist as separated solvated ions, while in solvents with lower polarity as the contacted ion pair. Density functional studies showed that solvation energies decrease with the increase of solvent polarity. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10393
Тип: article
DOI: 10.1016/j.molliq.2012.12.020
ISSN: 0167-7322
SCOPUS: 2-s2.0-84872110928
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

147

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.