Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10441
Назив: Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres
Аутори: Kovačević, Milan
Savovic, Svetislav
DJORDJEVICH, Alexandar
Bajic, Jovan
Stupar, Dragan
Kovačević, Milan
Simíc S.
Датум издавања: 2013
Сажетак: In this work, we present the experimental study of the radiation-induced attenuation in step-index polymethyl-methacrylate based plastic optical fibre by exposure to low dose rate ionizing radiation. The low dose exposure has been found to induce significant permanent attenuation in plastic optical fibres. Based on the experimental results, the formula between radiation-induced attenuation and radiation dose is obtained accordingly. The recovery properties of plastic optical fibre also were investigated. The fibre begins to recover immediately after irradiation, but it does not fully recover, i.e. the irradiation leads to permanent damage of polymer. © 2012 Elsevier Ltd.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10441
Тип: article
DOI: 10.1016/j.optlastec.2012.09.019
ISSN: 0030-3992
SCOPUS: 2-s2.0-84869072885
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

106

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.