Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10595
Назив: Stereoselective homogeneous catalytic arylation of methyl methacrylate: Experimental and computational study
Аутори: Petrović, Zorica
Petrović, Vladimir
Simijonović, Dušica
Markovic, Svetlana
Датум издавања: 2012
Сажетак: Catalytic systems trans-[PdCl 2(DEA) 2]/DEA and trans-[PdCl 2(DEA) 2]/[DEA][HAc], used in the model reaction of methyl methacrylate with iodobenzene, 4-iodoanisole, and bromobenzene, provide homogeneous catalysis, good regioselectivity and excellent stereoselectivity. The major product of the regioselective reaction is internal olefin. In all examined cases the only stereoisomer of the internal olefin methyl 3-phenyl-2-methylpropenoate is the E-isomer, whereas the only stereoisomer of the double arylated reaction product methyl 2-benzyl-3- phenylpropenoate is the Z-isomer. A DFT study, which investigates mechanistic aspects of migratory insertion, β-hydride elimination and reductive elimination of this phosphine-free Heck reaction, is in agreement with our experimental findings. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10595
Тип: article
DOI: 10.1016/j.molcata.2012.01.007
ISSN: 1381-1169
SCOPUS: 2-s2.0-84857360039
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

141

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.