Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10638
Назив: Closed-form solution for the free axial-bending vibration problem of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments
Аутори: Tomović A.
Šalinić, Slaviša
Obradovic, Aleksandar
Grbovic, Aleksandar
Milovančević M.
Часопис: Applied Mathematical Modelling
Датум издавања: 1-јан-2020
Сажетак: © 2019 Elsevier Inc. In this paper, the coupled axial-bending vibration of planar serial frame structures composed of rigid bodies and Euler-Bernoulli beam segments is considered. The corresponding mode orthogonality conditions for this kind of structures are derived. It is assumed that the mass centers of rigid bodies have both the transverse and the axial eccentricity with respect to beam neutral axes and that the mass centers are located in the plane in which the rigid bodies perform planar motion. The system responses to initial excitation in the case of distinct as well as repeated natural frequencies are considered. Theoretical considerations are accompanied by four numerical examples.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10638
Тип: Article
DOI: 10.1016/j.apm.2019.09.008
ISSN: 0307904X
SCOPUS: 85074387831
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.