Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10983
Назив: Impact of bee venom and melittin on apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cell lines
Аутори: Nikodijević, Danijela
Ćurčić Milutinović, Milena
Cvetkovic, Danijela
Ćupurdija M.
Jovanovic M.
Mrkic, Ivan
Jankulović-Gavrović M.
Marković, Snežana
Датум издавања: 2019
Сажетак: © 2019, © 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. This study provides data about anticancer properties of bee venom and its dominant compound, melittin on colorectal carcinoma cells (HCT-116 and SW-480) in regard to their proapoptotic activity and expression of genes involved in biotransformation process. Based on results, they are strong cytotoxins, where the melittin showed also selectivity against cancer cells compared to normal, HaCat. They induce proapoptotic activity by affecting apoptosis signaling molecules (Fas receptors, caspase 9, and members of Bcl-2 family of proteins) and mainly suppress expression of genes involved in their biotransformation, suggesting their ability to develop the resistance of colorectal cancer cells.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10983
Тип: article
DOI: 10.1080/15569543.2019.1680564
ISSN: 1556-9543
SCOPUS: 2-s2.0-85074475935
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

208

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Nikodijevic et al. 2019.pdf745.01 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons