Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11076
Назив: Composite materials from fully bio-based thermosetting resins and recycled waste poly(ethylene terephthalate)
Аутори: Fidanovski B.
Popovic, Ivanka
Radojevic, Vesna
Radisavljević, Ivana
Perisic, srdjan
Spasojevic, Pavle
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 During the last two decades, interest in bio-based polymers, especially in bio-based composite materials, has grown as a result of environmental concerns. In this paper new composites obtained from fully bio-based unsaturated polyester resin (UPR) and waste poly(ethylene terephthalate) (PET) were studied for the first time. The composites were prepared by crosslinking the UPR in the presence of functionalized PET particles (3, 6 and 9 wt%), using dimethyl itaconate as reactive diluent. The results showed that the incorporation of the PET particles led to the increase in mechanical properties. However, higher PET loading caused a decrease in the mechanical properties of the composites because of the PET particle agglomeration.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11076
Тип: article
DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.07.034
ISSN: 1359-8368
SCOPUS: 2-s2.0-85050303082
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

94

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.