Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11135
Назив: Examination of the influence of phenyltrimethylammonium chloride (PTMA) concentration on acetochlor adsorption by modified montmorillonite
Аутори: Kaludjerovic, Lazar
Tomić Z.
Ašanin, Darko
Đurović-Pejčev, Rada
Kresović B.
Часопис: Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
Датум издавања: 3-авг-2018
Сажетак: © 2018, © 2018 Taylor & Francis Group, LLC. The results presented in this paper show an impact of the concentration of the aromatic organic cation on the adsorption of acetochlor on the surface of the organic-modified montmorillonite. Natural montmorillonite from Bogovina (Boljevac municipality, Serbia) was used for organic modification in this experiment. Cation exchange capacity of this montmorillonite (86 mmol 100 g−1 of clay) was determined using the methylene blue method. In pretreatment, montmorillonite was modified with NaCl. For the purpose of organic modification, three different concentrations of phenyltrimethylammonium chloride (PTMA) have been selected, based on calculated CEC value: 43 mmol 100 g−1 of clay (0.5 CEC), 86 mmol 100 g−1 of clay (1 CEC) and 129 mmol 100 g−1 of clay (1.5 CEC). The changes in the properties of the inorganic and organic modified montmorillonite were examined using X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and batch equilibrium method. Freundlich coefficients show higher uptake of the herbicide by montmorillonite modified with PTMA, compared to inorganic-modified montmorillonite. The results also indicate the influence of the organic cation concentration on the adsorption of the selected herbicide.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11135
Тип: journal article
DOI: 10.1080/03601234.2018.1462930
ISSN: 03601234
SCOPUS: 85046100886
Налази се у колекцијама:Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

51

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.