Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11146
Назив: First report on the nationwide incidence of type 1 diabetes and ketoacidosis at onset in children in Serbia: a multicenter study
Аутори: Vukovic R.
Jesić M.
Vorgucin I.
Stankovic L.
Folic N.
Milenkovic P.
Sajic S.
Katanić D.
Živić, Jelica
Markovic, Slavica
Soldatovic, Ivan
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature. Data regarding incidence of type 1 diabetes (T1DM), as well as data on frequency and severity of diabetic ketoacidosis (DKA) at the time of T1DM diagnosis is of paramount importance for national and regional healthcare planning. The aim of present multicenter study was to provide the first report regarding nationwide annual incidence rates for T1DM in youth in Serbia, as well as prevalence of DKA at the time of diagnosis. Data on all pediatric patients with newly diagnosed T1DM was retrospectively collected from all 15 regional centers for pediatric diabetes in Serbia during the period 2007–2017. During the study period, average-standardized incidence of T1DM in youth < 19 years was 11.82/100,000, and 14.28/100,000 in 0–14 years age group, with an average yearly increase in incidence of 5.9%. High prevalence of DKA (35.1%) at the time of diagnosis was observed, with highest frequency in children aged < 5 years (47.2%). Conclusion: This is the first study reporting the nationwide incidence of T1DM and alarmingly high prevalence of DKA at diagnosis in youth in Serbia. The focus of public health preventive measures should be directed towards the preschoolers, considering the highest frequency and severity of DKA observed in this age group.What is Known:• Knowing regional T1DM incidence is of paramount importance for resource allocation and healthcare services provision.• DKA is the leading cause of acute mortality in youth with T1DM, and public health preventive educational measures could improve early diagnosis and reduce the frequency and severity of DKA at presentation.What is New:• Incidence of pediatric T1DM in Serbia is on the rise, with an average yearly increase of 5.9%.• Worryingly high prevalence of DKA (35.1%) at the time of T1DM diagnosis was observed, with the highest frequency of DKA in children aged < 5 years (47.2%).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11146
Тип: article
DOI: 10.1007/s00431-018-3172-4
ISSN: 0340-6199
SCOPUS: 2-s2.0-85047105046
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

99

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.