Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11164
Назив: Investigational cannabinoids in seizure disorders, what have we learned thus far?
Аутори: Ruzic Zecevic, Dejana
Folic, Marko
Tantoush Z.
Radovanovic, Milan
Babic, Goran
Jankovic, Slobodan
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018, © 2018 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Introduction:The anticonvulsant activity of cannabinoids attracted much attention in the last decade. Cannabinoids that are currently investigated with the intention of making them drugs for the treatment of epilepsy are cannabidiol, cannabidivarin, Δ9-tetrahydrocannabivarin, and Δ9-tetrahydrocannabinolic acid. Areas covered:In this review, the authors look at the results of preclinical and clinical studies with investigational cannabinoids. Relevant literature was searched for in MEDLINE, SCOPUS, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, and SCINDEX databases. Expert opinion: Preclinical studies confirmed anticonvulsant activity of cannabidiol and cannabidivarin in a variety of epilepsy models. While the results of clinical trials with cannabidivarin are still awaited, cannabidiol showed clear therapeutic benefit and good safety in patients with therapy-resistant seizures associated with Dravet syndrome and in patients with Lennox–Gastaut syndrome who have drop seizures. However, the full therapeutic potential of cannabinoids in treatment-resistant epilepsy needs to be investigated in the near future.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11164
Тип: review
DOI: 10.1080/13543784.2018.1482275
ISSN: 1354-3784
SCOPUS: 2-s2.0-85050223322
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

103

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.