Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11193
Назив: A new approach for the determination of the global minimum time for the brachistochrone with preselected interval for the normal reaction force value
Аутори: Radulović, Radoslav
Jeremić, Bojan
Šalinić, Slaviša
Obradovic, Aleksandar
Drazic M.
Часопис: International Journal of Non-Linear Mechanics
Датум издавања: 1-мај-2018
Сажетак: © 2018 Elsevier Ltd We consider the brachistochrone problem of the particle with a preselected interval for the normal reaction force value as well as the terminal position of the particle lying on an arbitrary planar curve. We use optimal control theory to solve the formulated brachistochrone problem. Here we treat the brachistochrone curve as a bilateral ideal constraint. We study the cases of symmetrically and unsymmetrically preselected intervals for the normal reaction force value. We show that in the case of a symmetrically preselected interval for the normal reaction force value, the brachistochrone curve is a two-segment curve, and in the case of an unsymmetrically preselected interval, it is a three-segment curve. We present a numerical procedure for the identification of the global minimum time of motion. Finally, we present several examples to illustrate the approach proposed in the paper.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11193
Тип: Article
DOI: 10.1016/j.ijnonlinmec.2018.02.001
ISSN: 00207462
SCOPUS: 85042371132
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.