Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11195
Назив: New method for calculating the coupling coefficient in graded index optical fibers
Аутори: Savovic, Svetislav
DJORDJEVICH, Alexandar
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2017 Elsevier Ltd A simple method is proposed for determining the mode coupling coefficient D in graded index multimode optical fibers. It only requires observation of the output modal power distribution P(m, z) for one fiber length z as the Gaussian launching modal power distribution changes, with the Gaussian input light distribution centered along the graded index optical fiber axis (θ0 = 0) without radial offset (r0 = 0). A similar method we previously proposed for calculating the coupling coefficient D in a step-index multimode optical fibers where the output angular power distributions P(θ, z) for one fiber length z with the Gaussian input light distribution launched centrally along the step-index optical fiber axis (θ0 = 0) is needed to be known.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11195
Тип: article
DOI: 10.1016/j.optlastec.2017.11.026
ISSN: 0030-3992
SCOPUS: 2-s2.0-85035054802
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

98

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.