Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11249
Назив: Experience with developing antibiotic stewardship programs in Serbia: Potential model for other Balkan countries?
Аутори: Kalaba M.
Kosutic J.
Godman B.
Radonjić V.
Vujić A.
Jankovic, Slobodan
Srebro D.
Kalaba Z.
Stojanović R.
Prostran M.
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 2018 Future Medicine Ltd. Aim: Antimicrobial resistance and inappropriate use of antibiotics in children are important issues. Consequently, there is a need to develop comprehensive stewardship programs even in hospitals with limited resources starting with children's hospitals. Methods: Retrospective observational analysis of antimicrobial utilization and resistance patterns over 5 years in a tertiary care children's hospital in Serbia. Results: Cumulative antimicrobial resistance decreased but was still high, with high cumulative resistance rates among the most widely used antibiotics in the hospital. Total antibiotic use decreased from 2010 to 2014 although there was still high prescribing of reserved antibiotics. Conclusion: Concerns with inappropriate use and high resistance rates among some antibiotics used in the hospital are being used to develop guidance on future antibiotic use in this hospital, building on the recently introduced antibiotic stewardship program, as well as encourage other hospitals in Serbia to review their policies.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11249
Тип: article
DOI: 10.2217/cer-2017-0055
ISSN: 2042-6305
SCOPUS: 2-s2.0-85044003918
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

102

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.