Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11315
Назив: A camphor based 1,3-diamine Ru(ii) terpyridine complex: Synthesis, characterization, kinetic investigation and DNA binding
Аутори: Milutinović, Milan
Bugarčić, Živadin
Wilhelm R.
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 The Royal Society of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique. The synthesis and reactivity of a new ruthenium(ii) terpyridine complex with a bidentate enantiopure camphor based diamine ligand is described. Reactivity measurements of the Ru(ii) complex showed a high affinity towards guanosine-5′-monophosphate as a model for DNA bases. Furthermore, the Ru(ii) complex was found to interact with CT-DNA. This suggests the high potential of the newly synthesized ruthenium complex as an antitumor agent.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11315
Тип: article
DOI: 10.1039/c7nj04674j
ISSN: 1144-0546
SCOPUS: 2-s2.0-85047015273
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

79

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.