Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11548
Назив: Mode coupling in 340 µm GeO<inf>2</inf> doped core-silica clad optical fibers
Аутори: DJORDJEVICH, Alexandar
Savovic, Svetislav
Датум издавања: 2017
Сажетак: © 2016 Elsevier Ltd The state of mode coupling in 340 µm GeO2 doped core-silica clad optical fibers is investigated in this article using the power flow equation. The coupling coefficient in this equation was first tuned such that the equation could correctly reconstruct previously reported measured output power distributions. It was found that the GeO2 doped core-silica clad optical fiber showed stronger mode coupling than both, glass and popular plastic optical fibers. Consequently, the equilibrium as well as steady state mode distributions were achieved at shorter fiber lengths in GeO2 doped core-silica clad optical fibers.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11548
Тип: article
DOI: 10.1016/j.optlastec.2016.10.009
ISSN: 0030-3992
SCOPUS: 2-s2.0-84995699961
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

60

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.