Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11847
Назив: A business intelligence approach for choosing a optimal quality solution
Аутори: Djordjevic, Aleksandar
Cvetic T.
Часопис: International Journal for Quality Research
Датум издавања: 1-јан-2016
Сажетак: The diversity of business processes is very large, and in addition to this diversity between processes there are a number of tools, methods and techniques, especially from the perspective of business intelligence with prominent aspects of their development, the aspect of measurement and analysis of process performance. The purpose of this paper is that for a certain class of problems for which business process are designed to choose certain process model. Through the systematization of the existing models of business processes and methods, techniques and tools for their modeling, the analysis of one class of problems and correspondent business processes has been conducted. In that manner, basis for the new business intelligence optimization model for optimal choice of business processes model is created. To achieve this objective, numerous optimization methods were used from the fields of information engineering, modeling of processes and systems, and decision support systems. In this paper optimization model based on the application of Genetic Algorithm optimization method has been developed.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11847
Тип: article
DOI: 10.18421/IJQR10.02-01
ISSN: 18006450
SCOPUS: 84990250058
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

69

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.