Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12364
Назив: Heavy metal content of soils and plum orchards in an uncontaminated area
Аутори: Bošković-Rakočević, Ljiljana
Milojević, Ivana
Milošević, Tomo
Paunovic, Gorica
Датум издавања: 2014
Сажетак: © 2014 Springer International Publishing Switzerland. Research was conducted to assess metal contamination of soils and fruits and evaluate potential human health risks. Heavy metal concentrations (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd and Pb) in plum orchard soils were below maximum permissible concentration. I geo showed that soils were uncontaminated (I geo <0 for Fe and Mn) and uncontaminated to moderately contaminated (I geo for Cu, Zn, Pb and Cd ranged from 1.20-0.57, 1.32-0.98, 2.97-0.88 and 1.26-0.58, respectively). Fruit Zn, Cu, Mn, Pb and Cd concentrations were within maximum permissible concentration in foods in Serbia. Only Fe levels were above maximum permissible concentration at most locations. The soil-to-fruit transfer factor (TF) showed large differences between metals. TF for Cd and Pb was 0.0, for Mn 0.007-0.030 and for Zn 0.04-0.09, indicating no potential risk to human health, whereas TF for Fe and Cu was high, i.e. 0.30-1.51 and 0.33-1.69, respectively, suggesting that plum can accumulate Fe and Cu.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12364
Тип: article
DOI: 10.1007/s11270-014-2199-z
ISSN: 0049-6979
SCOPUS: 2-s2.0-84913533716
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

70

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.