Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12500
Назив: Mechanistic investigation and DFT calculation of the new reaction between S-methylisothiosemicarbazide and methyl acetoacetate
Аутори: Marković, Violeta
Markovic, Svetlana
Janicijevic A.
Rodic, Marko
Leovac V.
Todorovic N.
Trifunović, Snežana
Joksović, Milan
Датум издавања: 2013
Сажетак: A study on the synthesis and mechanistical aspects of formation of 3-methyl-5-oxo-3-pyrazolin-1-carboxamide (MOPC) starting from S-methylisothiosemicarbazide hydrogen iodide and methyl acetoacetate was performed. In the alkaline aqueous solution, the intermediate methyl acetoacetate S-methylisothiosemicarbazone undergoes substitution of CH 3S- anion by hydroxide anion, cyclization, carbanion formation, and elimination of methanol, thus yielding corresponding Na-enolate salt of pyrazol-5-one derivative. The structure of the compound obtained after protonation of the formed enolate salt was determined by means of spectroscopic techniques and single-crystal X-ray diffraction analysis. The mechanism of conversion of methyl acetoacetate S-methylisothiosemicarbazone into MOPC was investigated by means of the B3LYP functional, and it was found that the reaction is thermodynamically controlled. © 2013 Springer Science+Business Media New York.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12500
Тип: article
DOI: 10.1007/s11224-013-0223-3
ISSN: 1040-0400
SCOPUS: 2-s2.0-84889098809
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

115

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.