Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12554
Назив: Sombor index of chemical graphs
Аутори: Cruz R.
Gutman, Ivan
Rada, Juan
Датум издавања: 2021
Сажетак: © 2021 Elsevier Inc. A graph G consists of a set of vertices V(G) and a set of edges E(G). Recently, a new vertex-degree-based molecular structure descriptor was introduced, defined as SO(G)=∑uv∈E(G)(du)2+(dv)2and named “Sombor index”. By du is denoted the degree of the vertex u∈V(G). In this paper we are concerned with the Sombor index of chemical graphs. Recall that G is a chemical graph if du≤4 for all u∈V(G). We characterize the graphs extremal with respect to the Sombor index over the following sets: (connected) chemical graphs, chemical trees, and hexagonal systems.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12554
Тип: article
DOI: 10.1016/j.amc.2021.126018
ISSN: 0096-3003
SCOPUS: 2-s2.0-85100382910
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

99

Број преузимања

8

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.