Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12701
Назив: Heteroatom effects on aromaticity of five-membered rings in acenaphthylene analogs
Аутори: Đurđević Nikolić, Jelena
Đorđević, Slađana
Radenkovic, Slavko
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature. The pattern of cyclic conjugation was thoroughly studied in the series of N- and P-acenaphthylene derivatives using several different aromaticity indices: the energy effect (ef), multicenter delocalization index (MCI), harmonic oscillator model of aromaticity (HOMA) index, and nucleus independent chemical shifts (NICS). The Kekulé-structure-based reasoning predicts that there would be no cyclic conjugation in the “empty” five-membered heteroatom-containing rings in the studied molecules. It was found that according to the ef, MCI, and HOMA values, the extent of cyclic conjugation in the pentagonal rings is strongly influenced by the number and mutual arrangement of the hexagonal rings. In addition, it was revealed that in some of the examined molecules, the intensity of cyclic conjugation in the “empty” pentagons is even stronger than that of some hexagonal rings within the same molecule. The obtained results refute what one would expect based on “chemical intuition,” which is usually strongly rooted to the Kekulé structures. Graphical abstract[Figure not available: see fulltext.].
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12701
Тип: article
DOI: 10.1007/s00894-020-04543-w
ISSN: 1610-2940
SCOPUS: 2-s2.0-85091261065
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

78

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.