Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12795
Назив: Kinetic Study of the Pyridine-Catalyzed Selenolactonization of 4-Pentenoic Acid
Аутори: Kostic, Marina
Mihajlović, Kristina
Divac, Vera
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature. Abstract: The kinetics and mechanism of the pyridine-catalyzed cyclofunctionalization of 4-pentenoic acid by means of PhSeX (X = Cl, Br) have been investigated spectrophotometrically, under pseudo-first order reaction conditions. The influence of the reaction temperature, the type of cyclization reagent and used catalyst on the reaction rate and mechanism was examined. The obtained data have showed that rate constants go on increasing as the temperatures go up and with use of PhSeCl as reagent. Also, the reaction rate is directly depended on the type of the catalyst used—stronger bases with higher tendency for hydrogen bond formation (DN) are promoting reaction in more efficient way. Graphic Abstract: [Figure not available: see fulltext.].
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12795
Тип: article
DOI: 10.1007/s10562-020-03107-0
ISSN: 1011-372X
SCOPUS: 2-s2.0-85078122088
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

93

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.