Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12818
Назив: Interleukin-17 in Chronic Inflammatory Neurological Diseases
Аутори: Milovanovic, Jelena
Arsenijevic A.
Stojanovic B.
Kanjevac, Tatjana
Arsenijevic D.
Radosavljevic, Gordana
Milovanovic, Marija
Arsenijevic, Nebojsa
Датум издавања: 2020
Сажетак: © Copyright © 2020 Milovanovic, Arsenijevic, Stojanovic, Kanjevac, Arsenijevic, Radosavljevic, Milovanovic and Arsenijevic. A critical role for IL-17, a cytokine produced by T helper 17 (Th17) cells, has been indicated in the pathogenesis of chronic inflammatory and autoimmune diseases. A positive effect of blockade of IL-17 secreted by autoreactive T cells has been shown in various inflammatory diseases. Several cytokines, whose production is affected by environmental factors, control Th17 differentiation and its maintenance in tissues during chronic inflammation. The roles of IL-17 in the pathogenesis of chronic neuroinflammatory conditions, multiple sclerosis (MS), experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), Alzheimer's disease, and ischemic brain injury are reviewed here. The role of environmental stimuli in Th17 differentiation is also summarized, highlighting the role of viral infection in the regulation of pathogenic T helper cells in EAE.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12818
Тип: review
DOI: 10.3389/fimmu.2020.00947
SCOPUS: 2-s2.0-85086779547
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

122

Број преузимања

14

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.3389-fimmu.2020.00947.pdf1.59 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons