Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12965
Назив: Elastoplastic constitutive model for granular soil based on hyperbolic failure surface
Аутори: Rakić, Dragan
Zivkovic, Miroslav
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Union of Croatian Civil Engineers and Technicians. All rights reserved. Numerical procedure for the development and implementation of a new elastoplastic constitutive model for cohesionless granular materials is presented in the paper. The presented model is based on the hyperbolic failure envelope developed using the theory of incremental plasticity. The governing parameter method (GPM) is used for implicit integration of constitutive relations. The developed algorithm is implemented in the general-purpose finite element program PAK designed for the static, dynamic, linear and non-linear analysis. The model is calibrated and verified through numerical simulation of triaxial test and direct shear test.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12965
Тип: article
DOI: 10.14256/JCE.2272.2017
ISSN: 0350-2465
SCOPUS: 2-s2.0-85083372779
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

122

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.14256-JCE.2272.2017.pdf666.64 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons