Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13013
Назив: Dry sliding wear behaviour of ZA27/SiC/Gr hybrid composites with Taguchi optimization
Аутори: Miloradović, Nenad
Vujanac, Rodoljub
Stojanovic, Blaza
Pavlović A.
Часопис: Composite Structures
Датум издавања: 15-мај-2021
Сажетак: © 2021 Elsevier Ltd Dry sliding wear behaviour of ZA27 alloy based hybrid composites, reinforced with silicon-carbide (SiC) and graphite (Gr) particles is analyzed in the paper. The objective was to analyze the influence of tested parameters (graphite content, contact load and sliding speed) on specific wear rate and to show which factor is dominant. Two hybrid composites produced by compocasting procedure were tested: ZA27/10%SiC/3%Gr and ZA27/10%SiC/5%Gr. The wear tests were performed on a block-on-disc tribometer under dry sliding test conditions at three different loads (10 N, 20 N and 30 N) and three different sliding speeds (0.25 m/s, 0.5 m/s and 1.0 m/s). The scanning electronic microscope (SEM) and energy dispersive spectrometry (EDS) were used for examination of the hybrid composites wear surface. The influence of various parameters on wear behaviour was investigated using Taguchi method. Contact load exerts the greatest influence on specific wear rate, followed by the sliding speed and graphite content. A review of available scientific literature shows that there are not many papers and research related to hybrid composite materials based on the ZA27 alloy. This research provides new information for further development of composite materials with ZA27 alloy reinforced by the SiC and graphite particles and for improvement of their dry sliding wear resistance.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13013
Тип: Article
DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.113658
ISSN: 02638223
SCOPUS: 85101684091
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

15

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.