Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13047
Назив: Nano identification and tribo testing of explosive welding copper/brass
Аутори: Nedic B.
Lazarevic M.
Dzunic, Dragan
Bogdanov, Jovica
Durić G.
Часопис: Tribology in Industry
Датум издавања: 1-јан-2021
Сажетак: Bimetallic materials are construction materials that are increasingly used in many industries: in the graphic industry, tobacco processing industry for various cutting knives, in the chemical industry for various plants and vessels, food industry, military industry, etc. In the production of ships, their use becomes dominant, primarily as a combination of cheap construction materials highly resistant to corrosion, at a price closer to construction materials. The appearance of plating with the help of explosion energy has significantly increased the range and quality of available multilayer metals. Although stainless steels and aluminum are the most commonly used material for bimetallic and clad materials, materials such as titanium, zirconium or tantalum are increasingly used. The paper analyzes the process of explosion welding and the results of exploration of the explosion of a welded joint of copper and brass. The microhardness of the material in the welded joint, tribological characteristics and scratch test joint were analyzed.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13047
Тип: Article
DOI: 10.24874/ti.1068.12.20.02
ISSN: 03548996
SCOPUS: 85103118199
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

35

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.24874-ti.1068.12.20.02.pdf1.06 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.