Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13171
Назив: Ekspertni sistemi u sprintu
Аутори: Pelemis, Vladan
Pavlovic, Slobodan
Solaja, Anita
Часопис: Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Датум издавања: дец-2019
Сажетак: Cilj rada je da se prikažu i jasnije definišu eks­pertni sistemi u sprintu, tj. načini kontrole i ocenjivanje sprinta kao i evaluacija postignutih rezultata, kod dece selektovane za atletiku škol­skog uzrasta. U atletici još nije modelovan ni jedan ekspertni sistem koji bi omogućio trenerima sistematsko praćenje rezultata sportista različi­tog uzrasta, kao i predikciju njihovih rezultata u budućnosti. Brz razvoj tehno­logije omogućava nam dobijanje sve većeg broja objektivnih podataka na osnovu kojih možemo da dobijemo vernu sliku tehnike kretanja. Moramo ipak, naglasiti, da je većina metoda za ocenu tehnike atletskih disci­plina dosta komplikovana, zahteva posebne aparature i posebno obučen kadar. Predloženi kriterijumi za kontrolu i ocenu sprinta predstavljaju sponu između naučnih istraživanja i prakse. Implementacija izloženih kriteri­juma je primenjiva kako u školsko obrazovnom sistemu, kao kolevci mladih talenata, tako i u sportskim klubovima, kao kolevci svetskih rekordera.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13171
Тип: Article
DOI: 10.46793/Zbradova21.263P
ISSN: 2560-550X
Налази се у колекцијама:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Број прегледа

68

Број преузимања

9

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
18-Vladan-Pelemis_Slobodan-Pavlovic_Anita-Solaja.pdf2.37 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons