Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13211
Назив: VARIJABILNOST SESKVITERPENA ETARSKIH ULJA VRSTE TEUCRIUM MONTANUM L
Аутори: Zlatić, Nenad
Mihailovic, Vladimir
Đelic, Gorica
Ljesevic, Marija
Beskoski, Vladimir
Stankovic, Milan
Датум издавања: 2021
Сажетак: The aim of this study is to determine the qualitative variability and relative presence of sesquiterpene hydrocarbons in essential oils samples of Teucrium montanum L. collected from two different substrate types. Four samples of essential oils from serpentinite and four from calcareous were obtained by the method of hydrodistillation from aboveground plant parts. Based on the results, it was shown that populations from serpentinite habitats synthesize 2 times more sesquiterpenes than from calcareous ones, while the compound 6-epi-β-cubeben was detected only in populations from calcareous. Edaphic characteristics of habitats affect the qualitative composition and relative presence of sesquiterpenes in essential oils, which has a significant application in biotechnology.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13211
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT26.453Z
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

101

Број преузимања

35

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
453-458.pdf860.58 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons