Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13242
Назив: Percepcija direktora škola o razvoju kvaliteta i inkluzivnosti obrazovno-vaspitnog procesa kao standardima njihovih kompetencija
Аутори: Stamatović, Jelena
Maksimović, Jasna
Часопис: Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Датум издавања: дец-2018
Сажетак: The competences of school principals imply characteristics, knowledge and abilities that the principals need in order to optimally achieve the goals of the school set up by the society. A large range of tasks and responsibilities, but also the expectations imposed, make the role of the school principal very challenging and complex. The paper presents the results of a qualitative research on how the principals perceive their competencies in the field of quality development and inclusiveness of the educational process. The results show that principals know their competencies, but their implementation in these areas is focused mainly on very general issues both from the perspective of management and the managerial approach.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13242
Тип: Article
ISSN: 2560-550X
Налази се у колекцијама:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Број прегледа

23

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2560-550X1820047S.pdf1.83 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons