Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13247
Назив: Status predmeta retorika na učiteljskim i pedagoškim fakultetima
Аутори: Stakić, Mirjana
Часопис: Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Датум издавања: дец-2018
Сажетак: U radu ispitujemo kakav je status studijskog predmeta Re-torika na učiteljskim i pedagoškim fakultetima. Cilj istraživanja je da utvrdimo: 1) da li se studijski predmet Retorika izučava na učiteljskim i pedagoškim fakultetima u Republici Srbiji i kakav je status predmeta i 2) kakve stavove imaju studenti pedagoškog fakulteta o važnosti govorni-šta u profesiji učitelja i vaspitača i značaju izučavanja studijskog predmeta Retorika na njihovim studijskim programima. Istraživanje je sprovedeno tokom meseca novembra 2018. godine. Analizom studijskih programa državnih učiteljskih i pedagoških fakulteta u Republici Srbiji utvrđeno je da se znanja iz teorije govorništva stiču na svim pedagoškim i učiteljskim fakultetima. Ispitan je i uzorak od 119 studenata treće i četvrte godine Pedagoškog fakulteta u Užicu kako bi se utvrdilo kakve stavove imaju studenti o značaju izučavanja predmeta Retorika na studijskim programima koje pohađaju. Rezultati, na osnovu stavova studenata, pokazuju da je i za učitelja i za vaspitača važno da bude dobar govornik i da je izučavanje studijskog predmeta Retorika značajno za poziv koji su odabrali. Navedeno upućuje da je, pored toga što se na učiteljskim i pedagoškim fakultetima znatna pažnja posvećuje nego-vanju govorne kulture, izučavanju teorije govorništva i usavršavanju govorničke veštine, možda potrebno razmotriti da Retorika dobije status obaveznog predmeta na studijskim programima koji obrazuju buduće učitelje i vaspitače.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13247
Тип: Article
ISSN: 2560-550X
Налази се у колекцијама:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2560-550X1820177S.pdf1.85 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons