Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13374
Назив: Contemporary issues in economics, business and management: EBM 2018. November 9-10, 2018, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Kragujevac
Аутори: Nikolić, Jelena
Часопис: Ekonomski horizonti
Датум издавања: 2018
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13374
Тип: Review
DOI: 10.5937/ekonhor1803269N
ISSN: 1450-863X
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-863X1803269N.pdf1.02 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons