Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13402
Назив: SOCIJALNA ZAŠTITA KAO DEO FORMALNE DRUŠTVENE REAKCIJE NA KRIMINALITET MALOLETNIKA
Аутори: Sokovic, Snezana
Датум издавања: 2021
Сажетак: Social work and crime prevention are synergistically linked: crime prevention and treatment of offenders are an integral part of social policy, and solving social problems is a strong factor in crime prevention, which is why social work presents an important segment of the formal social response to crime. Social protection institutions have a particularly important role in combating juvenile delinquency. The paper analyzes the place and role of social work and social protection services in the formal reaction of society to juvenile criminality in the context of contemporary criminological knowledge about the etiology of juvenile delinquency. The situation, problems and perspectives of social work in the function of prevention of juvenile criminality in Serbia are especially analyzed.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13402
Тип: Article
DOI: 10.46793/UVP21.875S
Налази се у колекцијама:Faculty of Law, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

11

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
875-893.pdf293.36 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons