Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13440
Назив: The effect of magnetic field on the tunneling yield of ammonia molecules
Аутори: Petrović, Violeta
Delibašić, Hristina
Petrović, Ivan
Датум издавања: 2021
Сажетак: We analyzed the influence of magnetic component of the laser field on the tunneling yield, in a strong near-relativistic field for a squared hyperbolic secant pulse distribution. The obtained results indicate that the inclusion of the magnetic component is necessary in the observed regime.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13440
Тип: article
DOI: 10.5937/KgJSci2143005P
ISSN: 1450-9636
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

141

Број преузимања

15

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-96362143005P.pdf384.83 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons