Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13441
Назив: Health risk assessment of natural and artificial radionuclides in medicinal plants
Аутори: Živković, Milena
Zlatić, Nenad
Krstic, Dragana
Stanković, Milan
Часопис: Kragujevac Journal of Science
Датум издавања: 2021
Сажетак: In the present work, we determined activity concentrations of ten Medicinal herbs using gamma spectrometry. The radioactivity concentration of 226 Ra, 232 Th, 40 K and 137 Cs were 2.82, 0.63, 984.32, 0.28 Bq/kg, respectively. These doses are not hazardous to the general public's health. The mean values of radium equivalent activity (Raeq), absorbed dose rates (D), annual effective dose (De) and external hazard index (Hex) are 79.51 Bq/kg, 42.73 nGy-1 , 52.40 µSv and 0.21, respectively. Medicinal plants used to make tea do not contain a concentration of tested radionuclides that would cause negative consequences to one's health.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13441
Тип: Article
DOI: 10.5937/KgJSci2143015Q
ISSN: 1450-9636
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

24

Број преузимања

7

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-96362143015Q.pdf271.73 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons