Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13449
Назив: Ecological status assessment of the Samokovska river: 2018 case study
Аутори: Simić, Snežana
Mitrović, Aleksandra
Đorđević, Nevena
Radosavljević, Sanja
Часопис: Kragujevac Journal of Science
Датум издавања: 2021
Сажетак: The Samokovska River, as the most important watercourse of the Kopaonik National Park, has been poorly investigated from algological and water quality aspects. This river is not covered by the monitoring program of the Serbian Environmental Protection Agency routine. Our research performed in October 2018 aimed to present an algal diversity, ecological status assessment, and negative anthropogenic impacts threatening this river. For ecological status assessment purposes, the diatom indices phytobenthos and physico-chemical parameters of water were used. The typology and the problem of reliable assessing of the ecological status were also discussed on the example of the Samokovska River.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13449
Тип: Article
DOI: 10.5937/KgJSci2143167S
ISSN: 1450-9636
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-96362143167S.pdf1.5 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons