Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13526
Назив: Vitamin D receptor gene variants contribute to hip and knee osteoarthritis susceptibility
Аутори: Vranic V.
Zeljic K.
Stefik D.
Ivković, Nikola
Abazović D.
Arsenijevic, Nebojsa
Vojvodic, Danilo
Supic, Gordana
Часопис: Archives of Biological Sciences
Датум издавања: 1-јан-2021
Сажетак: Vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms could play a significant role in the susceptibility and patho-genesis of osteoarthritis (OA), the most common degenerative joint disorder in humans. The current study involved 94 OA patients and 100 healthy, asymptomatic controls. VDR variants FokI (rs2228570), TaqI (rs731236), ApaI (rs7975232) and EcoRV (rs4516035) were genotyped using TaqMan-based real-time PCR. Adjusted odds ratio (OR) analysis showed that VDR TaqI and FokI polymorphisms are significantly associated with susceptibility to OA (OR=1.986, P=0.001 and OR=1.561, P=0.017, respectively). Joint-specific analysis showed that the VDR TaqI polymorphism was associated with risk of hip OA (OR=1.930, P=0.005) and knee OA (OR=1.916, P=0.028), while the VDR FokI polymorphism was associated with higher risk of knee OA (OR=2.117, P=0.012). VDR TaqI and FokI polymorphisms are associated with the occurrence of persistent pain (P=0.005 and P=0.027, respectively), while ApaI was associated with a family history of OA (p=0.004). The VDR FokI and TaqI genetic variants significantly contribute to osteoarthritis susceptibility, the occurrence of persistent pain, and potentially to joint-specific OA risk.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13526
Тип: article
DOI: 10.2298/ABS210329019V
ISSN: 03544664
SCOPUS: 85111401804
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-ABS210329019V.pdf143.5 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons