Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14290
Назив: Significance of fiscal policy for economic development and agriculture
Аутори: Veselinović, Petar
Dimitrijević, Miloš
Kostić, Milan
Датум издавања: 2019
Сажетак: With the latest global economic crisis (2007-2009) the importance of fiscal policy as a part of economic policy is growing. Its significance extends from the experience of the Great Depression of the 1930s. In this paper, with the help of the ARIMA model, the influence of fiscal policy instruments on macroeconomic fiscal indicators and some selected indicators of economic development in the context of countries of Southeast Europe have been explored. Friedman's test has shown that the countries have not yet recovered from the global economic crisis. The results shows that fiscal policy can act on the individual's standard of living, but only responsible implementation will have the same effect on public finances and the overall sustainable development of a country. Also, fiscal policy is an important measure of agricultural policy and is increasingly being used as a directional development factor.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14290
Тип: article
DOI: 10.5937/ekoPolj1902357V
ISSN: 0352-3462
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac

Број прегледа

42

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0352-34621902357V.pdf235.81 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons