Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14480
Назив: MOGUĆNOSTI I RIZICI PRIMENE INVAZIVNIH DRVENASTIH VRSTA U OBNOVI VEGETACIJE NA DEGRADIRANIM STANIŠTIMA
Аутори: Grbović, Filip
Gajić, Gordana
Branković, Snežana
Simić, Zoran
Ciric, Andrija
Mišić, Danijela
Topuzovic, Marina
Датум издавања: 2022
Сажетак: The aim of this study is to use a comparative analysis of the ecology of invasive species Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amoprha fruticosa L. and Robinia pseudoacacia L. to assess the possibilities and risks of their application in the soil and vegetation restoration in different anthropogenically modified habitats. The results of the comparative study indicate that selected tree species can have a positive effect on biogeochemical cycles and the initiation of pedogenesis. However, when using A. altissima and A. fruticosa in soil and vegetation restoration projects there is a potentially higher risk than benefit, due to the high allelopathic effects on other species in the habitat, compared to R. pseudoacacia.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14480
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.309G
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

51

Број преузимања

42

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
309-314-B22.pdf221.14 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons