Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14493
Назив: RURALNO PODRUČJE OPŠTINE REKOVAC POTENCIJALI I RIZICI
Аутори: Marković, Marija
Veljković, Biljana
Dugalić, Goran
Rakonjac, Simeon
Gavrilović, Marija
Часопис: Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Датум издавања: мар-2022
Сажетак: According to official statistics, the Rekovac municipality is underdeveloped and one of the five oldest municipalities in Serbia. Negative demographic trend of frequent migration, and the declining number of population are a big problem. In order to analyze state of agriculture and rural development in the area of Rekovac, a SWOT analysis was performed. Also was conducted survey in order to assess the attitudes and opinions of residents. The aim of this artical is to point out the development potentials and the necessity of connecting the agricultural and non- agricultural sectors, as well as the negative tendencies and risks.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14493
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.419M
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

28

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
419-424-B22.pdf224.13 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.