Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14495
Назив: EFEKAT HORMOPRAJMINGA NA POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KLIJANACA KUKURUZA NA USLOVE SLANOG STRESA
Аутори: Kanjevac, Milica
Bojović, Biljana
Todorović, Marija
Jakovljević, Dragana
Momčilović, Jovana
Stanković, Milan
Датум издавања: 2022
Сажетак: The paper examines the influence of different salicylic acid concentrations on germination percentage, dynamics and uniformity of germination, elongation and biomass of maize (Zea mays L.) seedlings in the early phase of growth and development, as well as the effect of hormopriming by salicylic acid on overcoming salt stress. According to the obtained results, the stimulating effect of salicylic acid on the germination and growth parameters of maize seedlings was confirmed, as well as its protective effect in conditions of salt stress. The concentrations of 10-4 and 10-5 M had the greatest effect on the examined parameters.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14495
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.449K
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

42

Број преузимања

9

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
449-454-B22.pdf216.23 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons