Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15350
Назив: UGOVOR O PREVOZU U FRANCUSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU OD 1804. GODINE
Аутори: Marinkovic, Milica
Датум издавања: 2022
Сажетак: In the paper, the author provides an analysis of transport contracts in Napoleon's Civil Code from 1804. The contract of carriage was one of the subtypes of the contract of hire, which is why it is close to what we call today a contract for the provision of services. The norms of the Civil Code that regulate this contract mostly concerned the responsibility of the carrier. Using primarily the Civil Code itself, but also other sources and literature that was created from the 19th to the 21st century, the author gives a broader picture of the transport contract, as well as the responsibilities of the contracting parties and the importance of this contract for the accelerated development of trade and economy in general in nineteenth-century France.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15350
Тип: bookPart
DOI: 10.46793/XXIv-13.045M
Налази се у колекцијама:Faculty of Law, Kragujevac

Број прегледа

43

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
3. Tekst-45-55.pdf204.06 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.