Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15432
Назив: POTENTIALS AND EFFECTS OF FUTURE RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Аутори: Kostić, Marija
Stanišić, Tanja
Датум издавања: 2022
Сажетак: Today, more than ever, tourism activities in the natural environment have become a need and wish of tourists. The Republic of Serbia has rural areas with well-preserved nature which consists of many attractive and representative elements. However, Serbia does not have a long tradition of rural tourism. The aim of this paper is to underline the potentials, limiting factors and future development effects and opportunities of rural tourism in Serbia. The methods used in processing the data collected from primary sources are correlation analysis and descriptive statistics. The general conclusion of the research is that this form of tourism, with the adequate valorization of available potentials and management of present constraints, can become a very important factor of tourism and economic development of the country.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15432
Тип: conferenceObject
DOI: 10.52370/TISC22347MK
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

35

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
TISC 2022 MK.pdf384.99 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.