Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15433
Назив: BLOCKCHAIN IN TOURISM AND BC MODEL FOR EDUCATION OF THE STUDENTS IN TOURISM SECTOR
Аутори: Paunović, Marija
Savic, Ana
Датум издавања: 2022
Сажетак: The Fourth Industrial Revolution brings us changes in digital technologies, using Artificial Intelligence (AI), Blockchain (BC), Machine learning, robotics, simulations, Internet of things (IoT), Nanotechnology, 3D printing etc. The aim of this paper is to present the possibilities of applying modern technologies in the education of students in tourism sector, with special emphasis on the application of blockchain technologies (BCT) as well as to bring the specifics of these technologies closer to the readers. In this paper is proposed a model of student education based on BCT. In addition, evaluation the students knowledge on application new technologies in this area is presented in the paper.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15433
Тип: conferenceObject
DOI: 10.52370/TISC22363MP
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

49

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
TISC 2022 MP.pdf381 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.