Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16754
Назив: Uticaj tipa vođice na kinematsku spregu sistema za upravljanje i sistema elastičnog oslanjanja putničkog automobila
Аутори: Miloradović, Danijela
Glišović, Jasna
Датум издавања: 2005
Сажетак: U radu je razmatrana kinematska sprega sistema za upravljanje i sistema elastičnog oslanjanja prednjeg levog točka putničkog automobila "Zastava Florida". Cilj istraživanja bila je analiza uticaja promene oblika, veličine i položaja vođice na osnovne analitičke zavisnosti između karakterističnih geometrijskih i kinematskih veličina sistema za upravljanje i sistema elastičnog oslanjanja (SEO). Analiza je izvedena na osnovu razvijenih geometrijskih i kinematskih modela sistema za upravljanje tipa zupčanik-zupčasta letva i McPherson-ovog sistema elastičnog oslanjanja sa serijskom i modifikovanom vođicom. Promena ugla nagiba točka, poluprečnika kotrljanja, kraka zatura, ugla zatura i polutraga točka mogu se prikazati u funkciji od vertikalnog hoda točka i hoda zupčaste letve. Na osnovu raspona mogućih vrednosti posmatranih veličina, moguće je izvesti zaključke o kvalitetu izvođenja konkretne sprege sistema za upravljanje i sistema elastičnog oslanjanja.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16754
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

27

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2005 DEMI.pdf2.62 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons