Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16914
Назив: Influence of air content entrained in fluid of a vane pump with double effect operating parameters
Аутори: Petrović, Radovan
Zivkovic, Miroslav
Zheng Rong, Wang
Rakić, Dragan
Slavkovic, Radovan
Часопис: Tehnički Vjesnik - Technical Gazette
Датум издавања: 2014
Сажетак: In developing the vane pumps the fundamental basis is experimental research and mathematical modelling of nonstationary hydraulic processes inside the pump, in thrust space and suction and thrust pipeline. By means of experimental research and results of mathematical modelling and software package KRILP, it is possible to determine the parameters of operating processes of vane pumps precisely enough. This research examines the idealized and actual flow ripple of a high-pressure vane within vane type pump. For the idealized case, a "perfect" pump is examined in which the leakage is considered to be zero and the fluid is considered to be incompressible. Based upon these assumptions, expressions describing the characteristics of the idealized flow-ripple are derived. Next, the actual flow-ripple of the pump is examined by considering the fluid compressibility and for computing these results a numerical program is used. From the idealized analysis it is shown that the idealized flow-ripple is determined by geometrical flow property.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16914
Тип: article
ISSN: 1330-3651
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

30

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
tv_21_2014_2_401_407.pdf1.12 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.