Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16967
Назив: Stress integration of the Drucker-Prager material model with kinematic hardening
Аутори: Rakić, Dragan
Zivkovic, Miroslav
Часопис: Theoretical and Applied Mechanics
Датум издавања: 2015
Сажетак: This paper presents a method for implicit stress integration of the Drucker–Prager material model with kinematic hardening. The stress integration of the material model is conducted using the incremental plasticity method, while the kinematic hardening of material is defined using nonlinear Armstrong–Frederick hardening. This type of granular material hardening occurs as a consequence of the cyclic loading effects, such as the seismic load. For this reason, this material model is used for the earthquake analysis in the soil mechanics. Yield surface of the material model changes its position under the cyclic loads in the stress space, whereas there is no change in the size of the yield surface in deviatoric plane. The developed algorithm of the material model has been implemented in the software package PAK.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16967
Тип: article
DOI: 10.2298/TAM1503201R
ISSN: 1450-5584
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

33

Број преузимања

24

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
1450-55841503201R.pdf175.94 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.